...

Hoe weet ik of mijn kat een andere kat zal accepteren?

geplaatst in: Uncategorized | 18

Het is moeilijk om te voorspellen of jouw kat een andere kat in zijn huis zal accepteren. Katten zijn territoriale dieren en alhoewel ze door domesticatie meer sociaal zijn geworden is dit wel beperkt en er is veel variatie tussen … Vervolgd

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.