...

Hoe krijg je je kat het reismandje in?

geplaatst in: Uncategorized | 0

De reismand komt tevoorschijn, je baasjes zijn gespannen, ze jagen achter je aan en proberen je in de reismand te duwen. Je verzet je, maar je kan niet wegrennen, je gaat over tot zelfverdediging en krabt je baasjes. Nadat je … Vervolgd

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.