slide 1
ONZE MISSIE IS OM ALLE HUISKATTEN VAN NEDERLAND GELUKKIG TE MAKEN
slide 1
ONZE MISSIE IS OM ALLE HUISKATTEN VAN NEDERLAND GELUKKIG TE MAKEN

WERKWIJZE EN TARIEVEN

Welke mogelijkheden zijn er?

Telefonisch advies

Eenvoudige problemen of vragen kunnen via een telefonisch consult van 15 minuten worden beantwoord. We sturen u van te voren een Tikkie en zodra de betaling binnen is spreken we een passend tijdstip af. Mocht blijken dat er toch een consult nodig is dan brengen wij de kosten van het telefonisch consult in mindering op de consult prijs.

Stress-audit

Door middel van een Stress-Audit kan er gekeken worden of er in de leefomgeving van de kat potentiële stressfactoren aanwezig zijn en hoe deze van invloed zijn op de kat. Aan de hand van een vragenlijst en een virtuele rondleiding door uw huis (via FaceTime of Skype) worden deze in kaart gebracht en krijgt u advies om deze aan te pakken. Meer informatie over een Stress-Audit vind u hier. Mocht blijken dat er toch een uitgebreider consult nodig is dan brengen wij de kosten van de stress-audit in mindering op de consult prijs.

Onzindelijkheidsconsult (online)

 • Je wordt doorverwezen door de dierenarts of neemt zelf contact met ons op.
 • We sturen je een onzindelijkheidsvragenlijst, die je in vult en weer retour stuurt.
 • Tevens vragen wij je om een plattegrond van je woning te maken, zodat wij het territorium van je kat(ten) en de locaties van het onzindelijkheidsgedrag kunnen analyseren.
 • Omdat we niet aan huis komen zullen we je vragen om het gedrag te filmen of te fotograferen, dit is cruciaal voor een online consult. Ook willen we zo een indruk krijgen van de leefomgeving van de kat. We kunnen je dus vragen om een rondje door je huis te lopen met de camera aan.
 • We zullen je altijd vragen naar de uitslag van het urineonderzoek bij de dierenarts.
 • Tijdens het consult krijg je praktische en wetenschappelijk onderbouwde tips en adviezen toegespitst op jouw situatie zodat je meteen aan de slag kunt.
 • Na het consult krijg je van ons een gepersonaliseerd behandelplan.
 • Blijkt op basis van de ingevulde vragenlijst dat er meerdere problemen zijn die tot de onzindelijkheid kunnen leiden (bijvoorbeeld angst of agressie), dan kan het zijn dat we een volledig gedragsconsult adviseren.
 • Mocht blijken dat er toch een gedragsconsult nodig is dan brengen wij de kosten van het onzindelijkheidsconsult in mindering op de consult prijs.

Digitaal consult

 • Je wordt doorverwezen door de dierenarts of neemt zelf contact met ons op.
 • We sturen je een uitgebreide vragenlijst, die je in vult en weer retour stuurt.
 • Tevens vragen wij je om een plattegrond van je woning te maken, zodat wij het territorium van je kat en de locaties van het probleemgedrag kunnen analyseren.
 • Heb je meer dan 1 kat in huis? Dan zullen we je vragen om een interactieschema te maken zodat we beter inzicht krijgen in de onderlinge verhoudingen tussen je katten.
 • Omdat we niet aan huis komen zullen we je vragen om het gedrag te filmen of te fotograferen, dit is cruciaal voor een online consult. Ook willen we zo een indruk krijgen van de leefomgeving van de kat. We kunnen je dus vragen om een rondje door je huis te lopen met de camera aan.
 • Als het een onzindelijkheidsprobleem of een sproeiprobleem betreft zullen we je altijd eerst doorsturen naar de dierenarts voor een urineonderzoek.
 • Tijdens het consult krijg je praktische en wetenschappelijk onderbouwde tips en adviezen toegespitst op jouw situatie zodat je meteen aan de slag kunt.
 • Indien nodig wordt er overlegd met je dierenarts en wordt je eventueel doorverwezen voor extra onderzoek.
 • Na het online consult krijg je een uitgebreid verslag met daarin de diagnose, prognose en persoonlijk advies en behandelplan via de mail.
 • Ben je doorverwezen door de dierenarts? Dan krijgt deze ook een beknopt verslag.
 • Vervolgens ga je zelf aan de slag met het behandel plan.
 • Na 2 en 4 weken zullen we telefonisch contact met je opnemen om te zien of alles duidelijk is en hoe het nu gaat.
 • Heb je eerder vragen dan heb je natuurlijk mogelijkheid tot overleg via mail, telefoon en WhatsApp.

Gedragsconsult aan huis

 • Je wordt doorverwezen door de dierenarts of neemt zelf contact met ons op.
 • We sturen je een uitgebreide vragenlijst, die je in vult en weer retour stuurt.
 • Tevens vragen wij je om een plattegrond van je woning te maken, zodat wij het territorium van je kat en de locaties van het probleemgedrag kunnen analyseren.
 • Heb je meer dan 1 kat in huis? Dan zullen we je vragen om een interactieschema te maken zodat we beter inzicht krijgen in de onderlinge verhoudingen tussen je katten.
 • Indien mogelijk zullen we je vragen om het gedrag te filmen of te fotograferen.
 • Als het een onzindelijkheidsprobleem of een sproeiprobleem betreft zullen we je altijd eerst doorsturen naar de dierenarts voor een urineonderzoek.
 • Een van ons zal aan huis komen voor een consult, gemiddeld duurt dit 1,5 – 2 uur. Tijdens dit consult zullen wij de kat observeren, de leefomgeving van de kat bekijken en je nog meer vragen stellen en uiteraard die van jou allemaal beantwoorden.
 • Tijdens het consult krijg je praktische en wetenschappelijk onderbouwde tips en adviezen toegespitst op jouw situatie zodat je meteen aan de slag kunt.
 • Indien nodig wordt er overlegd met je dierenarts en wordt je eventueel doorverwezen voor extra onderzoek.
 • Na het huisbezoek krijg je een uitgebreid verslag met daarin de diagnose, prognose en persoonlijk advies en behandelplan via de mail.
 • Ben je doorverwezen door de dierenarts? Dan krijgt deze ook een beknopt verslag.
 • Vervolgens ga je zelf aan de slag met het behandel plan.
 • Na 2 en 4 weken zullen we telefonisch contact met je opnemen om te zien of alles duidelijk is en hoe het nu gaat.
 • Heb je eerder vragen dan heb je natuurlijk mogelijkheid tot overleg via mail, telefoon en WhatsApp.

TARIEVEN

Gratis advies
Onze video’s op YouTube, blogs en hand-outs zijn geheel gratis.

Telefonisch consult
€30 per 15 minuten.

Stress-audit (online)
€75,00

Onzindelijkheidsconsult (online)
€95,00

Online consult
€ 175,00 voor het consult van 1 kat.
€265,00 voor een consult met agressie problemen, of een complexe casus waarbij meerdere katten zijn betrokken of waarbij een kat meer dan 2 problemen vertoont.

Consult aan huis
€175,00 voor het consult van 1 kat.
€265,00 voor een consult met agressie problemen, of een complexe casus waarbij meerdere katten zijn betrokken of waarbij een kat meer dan 2 problemen vertoont. Hiervoor zullen wij ook langer bij jouw op bezoek komen, gemiddeld 2,5 – 3 uur.

De kosten van een consult zijn exclusief reiskosten vergoeding a €0,35 per km en eventuele parkeerkosten.

Voor gedragsconsulten aan huis zijn wij werkzaam in de volgende regio’s:

 • Sonja: regio Flevoland en Gelderland. Reiskosten zullen worden berekend vanaf 3892 WV Zeewolde
 • Emily: regio Zuid-Holland. Reiskosten zullen worden berekend vanaf 2761 LX in Zevenhuizen.

WORDT HET PROBLEEM ALTIJD OPGELOST?

Het al of niet slagen van gedragstherapie hangt af van verschillende factoren. Allereerst is natuurlijk de deskundigheid en ervaring van een gedragstherapeut belangrijk. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:

 • Het type gedragsprobleem;
 • Hoe lang het probleem al aanwezig is;
 • De mogelijkheden en wensen van de eigenaar;
 • De motivatie en therapietrouw van de eigenaar.

Uit ervaring blijkt dat veel ongewenst gedrag te veranderen is of zodanig om te buigen dat het acceptabel en leefbaar is.