...

Meer thuis bij je kat vanwege het Corona virus (COVID-19), hoe pak je dit aan?

We zijn allemaal meer thuis dan normaal vanwege Covid-19 en veel katten zullen dat fijn vinden. Maar zoals we allemaal weten, kan veel tijd samen in een kleine ruimte soms tot problemen leiden. Hier zijn onze tips om die te … Vervolgd

De beste manier om een plas- of sproei plek schoon te maken.

geplaatst in: kattenbak, onzindelijkheid, urine verwijderen | 2

Heel vervelend als je kat in huis gesproeid of buiten de bak geplast heeft. Dat wil je natuurlijk snel en goed schoon maken. Wist je dat het niet op de juiste manier verwijderen van urine er voor kan zorgen dat … Vervolgd

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.