Ik ben geaccrediteerd door de Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen. Dit houdt in dat mijn werkwijze en de kwaliteit van mijn adviezen getoetst zijn aan de basisvoorwaarden gesteld door de SPPD voor diergedragstherapeuten en specialist gedrag gezelschapsdieren.

Door deze accreditatie wordt gedragstherapie voor uw kat door sommige verzekeraars (o.a. Petplan, Proteq Dier en Zorg, Inshared, Ohra) geheel of gedeeltelijk vergoed. De wijze en hoogte van de vergoeding vindt u in de polisvoorwaarden van uw verzekering.